OmoTrain

Andreas Skoglund- nöjd användare av OmoTrain®

Andreas Skoglund spelar i Kungälvs HK och är en mycket nöjd användare av vår axelortos OmoTrain.

http://www.kungalvhk.se/