Kvalitet med system

Bauerfeinds produkter uppfyller inte enbart de grundläggande normerna - de tillgodoser även de högsta kraven på kvalitet, effektivitet och användarkomfort. Detta bekräftas av olika inspektionsförfaranden för vilka våra produkter, efter framgångsrika tester, tillåts bära respektive sigill och märkningar.

Hos patienter spelar design och funktionalitet en stor roll i acceptansen av stöd, ortoser, kompressionsstrumpor och ortopediska ortoser. Av denna anledning lägger Bauerfeind redan i produktens utvecklingsfas stor vikt vid design, som tydligt visar hur produkterna fungerar. Bauerfeind har fått flera utmärkelser för detta.

DIN EN ISO Certifikat

ISO, den internationella organisationen för standardisering, ger ut riktlinjer för utformningen av kvalitetsstyrningssystem för att optimera produkter och processer och göra dem kontrollerbara. Standarder såsom DIN EN ISO 9001 ställer krav på detta system. Motsvarande certifikatet är ett bevis på att Bauerfeind uppfyller dessa normer i utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning.

Cerifikat DIN EN ISO 9001: 2008 (PDF, 320 KB)

Certifikat DIN EN ISO 13485: 2010 (PDF, 313 KB)


Öko-Tex

Sigillet "Öko-Text Standard 100" visar att endast material och produktionsmetoder som är miljövänliga har använts vid tillverkningen av produkten.

Certifikat för Stöd förband och ortoser (PDF, 276 KB)

Certifikat för Kompressionsbehandling (PDF, 246 KB)


FSC Certifikat

FSC-märkningen på våra broschyrer och förpackningar är en tydlig indikation på att materialet kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Den garanterar att materialet inte har blandats med icke-certifierat (och därför icke-kontrollerat) trä eller papper i någon del av leverantörskedjan mellan skogen och dig. Produkter med FSC-märkningen levereras med garantin att skogarna sköts i linje med de sociala, ekonomiska och ekologiska behoven hos både den nuvarande och framtida generationer.

FSC Certifikat (PDF, 196 KB)