Bauerfeind Academy

Akademin erbjuder omfattande utbildningstjänster inom ortopedi och medicinsk kompressionsbehandling till våra samarbetspartners.

Filosofin bakom Akademin är att främja och stödja utbildning löpande samt agera som en dynamisk, målinriktad och effektiv partner till våra målgrupper.

Akademin arbetar enligt principen "praktisk utbildning för praktiska tillämpningar" vid planering och genomförande av kurserna. Varje utbildningstillfälle kan skräddarsys helt enligt våra kunders önskemål alternativt genomföras utifrån ett internationellt nätverk med fastlagt program.

Utbildningsområden och ämnen definieras, utvecklas och optimeras kontinuerligt i nära samarbete med medicinsk expertis, produktledning samt marknads- och säljorganisation.

Förutom Bauerfeinds egna specialister anlitas även extern kompetens i utbildningen som till exempel läkare, sjukgymnaster, ortopedtekniker/-ingenjörer, naprapater, personliga tränare med flera.

För utvecklingen av vår egen personal sker detta i samarbete med personalavdelningen. Allt för att säkerställa att uppsatta utbildningsmål uppfylls i enlighet med definierade krav från moderbolaget. Varje dotterbolag anpassar i sin tur utbildningens upplägg efter respektive lands krav och förutsättningar.

”Bauerfeind Academy” – erbjuder genomarbetad utbildning av hög kvalitet för olika kompetensnivåer. 

Bauerfeind E-Learning