MalleoTrain® Plus

Aktivortos för ökad stablitet och säkerhet för fotleden.

  • Den doserade kompressionen påskyndar resorptionen  av ödem, utgjutningar och hematom.
  • De viskoelastiska pelotterna medför en pmfördelning av ortosens kompression från malleolerna till den omgivande mjukdelsvävnaden.
  • Vid rörselse uppstår en kompression som förbättrar genomblödningen i ledkaplsar och senskidor.